Ciekawostki

EFEKTY EKOLOGICZNE

Dzięki przeprowadzonym inwestycjom, a następnie starannie prowadzonej gospodarce odpadami MASTER-Odpady i Energia Sp. z o. o. na przestrzeni ostatnich 5 lat uzyskało szereg efektów ekologicznych, z których do najważniejszych można zaliczyć następujące:
- zebranie 3554,3 Mg i przekazanie do recyklingu 3013,66 Mg papieru i makulatury.
Ciekawostki
Na całym świecie wyrzuca się papier, do produkcji którego trzeba było ściąć wiele drzew. Aby wyprodukować 1 Mg papieru ginie ok. 17 drzew. A przecież makulatura to jeden z tych surowców wtórnych, który najłatwiej wykorzystać ponownie. Dzięki przekazaniu papieru do recyklingu oszczędzono życie ok. 51221 drzewom.
- zebrano 4746 Mg tworzyw sztucznych i po doczyszczeniu przekazanie ich do recyklingu.
Ciekawostki
Zużyte odpady z tworzyw sztucznych wykorzystywane są jako surowce do produkcji pierwotnych tworzyw sztucznych głównie w przemyśle produkcji opakowań, przemyśle samochodowym, elektromaszynowym i budowlanym co przynosi korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Z 25 butelek PET wymieszanych z wełną można wyprodukować sweter.
- zebrano 10274 Mg szkła opakowaniowego
Ciekawostki
Szkło wytwarza się z piasku, wapienia i wody amoniakalnej. Wszystkie te substancje są stosunkowo tanie, a ich zasoby - znaczne. Jednak trzeba je najpierw wydobyć z ziemi, a przemysł wydobywczy niszczy środowisko. Przy recyklingu szkła zużywa się 25 % energii mniej niż przy produkcji nowego szkła.
- zebrano 12,75 Mg baterii
Edukacja ekologiczna Jedna bateria może zanieczyścić nawet 1 m3 gruntu, a przecież w każdym gospodarstwie domowym w ciągu roku zużywanych jest wiele baterii. przeprowadzono ponad 200 szkoleń dla dorosłych, młodzieży i dzieci, na których zapoznano 8052 osób z działaniami proekologicznymi w obszarze gospodarki odpadami.