Edukacja ekologiczna

EDUKACJA EKOLOGICZNA jest jednym z podstawowych działań realizowanych przez Spółkę MASTER w Tychach od początku działalności. Podnoszenie świadomości ekologicznej nie kończy się jednak na etapie tworzenia warunków do wykonania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach. Do przygotowanych rozwiązań proekologicznych namówiono społeczność lokalną.
Rzeczą najważniejszą była akceptacja społeczna i chęć uczestnictwa mieszkańców w proponowanych programach.
Podstawowym założeniem prowadzonej przez Spółkę Master edukacji ekologicznej, jest przekonanie mieszkańców miasta, jak również okolicznych gmin województwa śląskiego do idei recyklingu oraz sposobu jego zastosowania w życiu codziennym, a także właściwej gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.

Edukacja ekologicznaEdukacja ekologicznaEdukacja ekologicznaEdukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Edukacja ekologicznaEdukacja ekologiczna Edukacja ekologicznaEdukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna realizowana jest przez MASTER - ODPADY I ENERGIA SP. Z O.O. na wielu płaszczyznach:

A. Spotkania z uczniami szkół - warsztaty edukacyjne.
http://master.tychy.pl/ekoagent-w-szkole-n131.pl.html - przykład

B. Wydawanie ulotek, broszur, plakatów o tematyce ekologicznej.
ULOTKA EDUKACYJNA - SEGREGACJA
Tablica edukacyjna

C. Informacje w prasie i w mediach: http://master.tychy.pl/aktualnosci-n.pl.html - na bieżąco informujemy na stronie spółki oraz FB.

D. Utworzenie na składowisku odpadów komunalnych ścieżki edukacyjnej, dzięki zamontowaniu 7 tablic dydaktyczno - ekologicznych, oraz wydanie broszurki edukacyjnej, tym samym wzbogacenie warsztatów ekologicznych prowadzonych na składowisku do czasu powstania nowego zakładu.
W chwili obecnej stara ścieżka nie funkcjonuje, a zwiedzanie nowoczesnego zakładu odbywa się zgodnie z procedurami:
ZWIEDZANIE ZAKŁADU - w celu zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas zwiedzania zakładu MZKZOK Spółki MASTER został opracowany REGULAMIN ZWIEDZANIA ZAKŁADU - prosimy o zapoznanie się z jego treścią i postępowanie zgodnie z instrukcją: http://master.tychy.pl/zwiedzanie-zakladu-i232.pl.html

E. W ramach PROMOCJI Projektu pn. "Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach" zrealizowano m.in.:
Edukacja ekologiczna
- stronę internetową Projektu:
WWW.ZAKLAD.MASTER.TYCHY.PL
- „animację - animowaną wizualizację w rzucie izometrycznym kompleksu budynków projektowanego Zakładu”:
http://master.tychy.pl/zaklad-mzkzok-i100.pl.html
- wirtualną wycieczkę po gotowym obiekcie - panoramę sferyczną:
http://zaklad.master.tychy.pl/wirtualnawycieczka/
- filmy o postępach prac w Projekcie (TIMELAPS) oraz film promocyjny o zakładzie:
http://master.tychy.pl/zaklad-mzkzok-i100.pl.html
FILM PROMOCYJNY:
http://www.zaklad.master.tychy.pl/nws056,aktualnosc.html
- FOLDER związany z funkcjonowaniem nowoczesnego zakładu biologicznego unieszkodliwiania odpadów:
FOLDER ZAKŁAD
F. Współpraca z uczelniami w zakresie organizacji praktyk studenckich na terenie zakładu, min.:
http://master.tychy.pl/podpisanie-umowy-o-wspolpracy-z-uniwersytetem-ekonomicznym-n140.pl.html

G. Organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich na terenie nowoczesnego zakładu - lata 2014+2015:
http://master.tychy.pl/dzien-otwarty-master-podsumowanie-z-dnia-11052015-n97.pl.html - relacja z maja 2015r.

H. Organizacja Festiwalu Ekologicznego "EKO-MASTER" w Tychach - 7 EDYCJI na którym m.in.: podsumowane są akcje ekologiczne prowadzone na terenie gmin województwa śląskiego (również wśród placówek oświatowych).
SZCZEGÓŁY: WWW.EKOMASTER.TYCHY.PL

http://ekomaster.tychy.pl/index.php/galeria/category/23-galeria-2012-rok - przykład

I. Organizacja i współorganizacja konkursów o tematyce ekologicznej - m.in.:
- Szkolna Zbiórka Baterii - zbiórka baterii prowadzona w szkołach,
- EKOPRZEDSZKOLAK - TO JA - konkurs na plakat ekologiczny,
- EKO-KOMIKS - konkurs na komiks o tematyce ekologicznej,
- Konkurs Piosenki Ekologicznej - występy najmłodszych,
- Szkolna Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- Wielka Zbiórka Baterii Mastera - wielka zbiórka baterii,
- Zbiórka surowców w zamian za sadzonki roślin ozdobnych,
- EKOLOGICZNY POTWÓR - konkurs na wykonanie rzeźby ekologicznej,
- DOM EKOLOGICZNY - DOM PRZYSZŁOŚCI - konkurs na makietę domku ekologicznego wykonaną z surowców recyklingowych,
- MODA NA EKOLOGIĘ - konkurs na zaprojektowanie i wykonanie stroju ekologicznego powiązany z pokazem mody ekologicznej,
- EKO-TORBA - rodzinny konkurs dla uzdolnionych mieszkańców,
- Multimedia środkiem do edukacji ekologicznej,
- "GRA O STAŻ" Pod Honorowym Patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Prof. Jerzego Buzka oraz Prezydenta Miasta Tychy. Konkurs adresowany dla studentów śląskich uczelni, a nagrody to staże w Europarlamencie lub w firmach związanych z ekologią.

J. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gmin.

K. Wsparcie i udział w imprezach plenerowych organizowanych na terenie gmin wspólników, m.in.: Powiatowych Targach Przedsiębiorczości i Ekologii Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego, Bitwie Wyrskiej, Dniach miejskich, gminnych, na którym spółka prezentuje swoje stoisko firmowe, a także prowadzi eko-akcje wśród mieszkańców gmin.
Jesteśmy właścicielem "Gry edukacyjnej" - plenerowej o wymiarach 7/7m:
Gra ekologiczna EKO-PUZZLE
http://ekomaster.tychy.pl/index.php/126-festiwal