Energetyka odnawialna

MASTER - ODPADY i ENERGIA Sp. z o.o. wybudował jeden z pierwszych Zakładów Zagospodarowania Odpadów Komunalnych, który do wytwarzania odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej wykorzystuje odpady biodegradowalne uzyskane ze śmieci.
Frakcja o średnicy od 0 do 60 mm jest wysiewana z odpadów komunalnych. Następnie biologia znajdująca się w tym strumieniu jest odpowiednio przygotowywana i kierowana do dwóch zbiorników żelbetowych o pojemności 1000 m3 każdy. W fermentorach zachodzi złożony proces fizyko-chemiczny, któremu poddawane są organiczne odpady biodegradowalne wydzielone w sortowni odpadów komunalnych. Najszybciej zachodzą procesy rozkładu w odpadach spożywczych, odpady organiczne (liście, trawy) są odpadami, w których procesy zachodzą wolniej niż w odpadach spożywczych. Najwolniej proces rozkładu zachodzi w odpadach typu papier, tektura, drewno.

W wyniku fermentacji beztlenowej odpadów biodegradowalnych powstaje biogaz, który składa się z 55% CH4 oraz CO2. Gazem, który pozwala osiągnąć efekt energetyczny jest metan, CO2 jest balastem. Powstawanie metanu zachodzi w temperaturze 30-37 °C występują tu bakterie mezofilowe, które rozkładają odpady biodegradowalne produkując metan. Metan emitowany do środowiska ma 20-krotnie bardziej szkodliwy wpływ na efekt cieplarniany niż powszechnie obwiniany o to dwutlenek węgla, dlatego też tak ważne jest jego zagospodarowanie i ograniczenie jego emisji do atmosfery.

Biogaz wytworzony podczas fermentacji zostaje oczyszczone z siarkowodoru, a następnie spalony zostaje w dwóch agregatach kogeneracyjnych o mocy 332 kW każdy.

W efekcie powstaje około 4000MWh/rok energii elektrycznej i energia cieplna w ilości około 14000 GJ/rok, która w pierwszej kolejności zostaje przeznaczona na zasilanie zakładu. Nadwyżki sprzedawane są do operatora sieci energetycznej i cieplnej. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z wykorzystaniem poziomej fermentacji metanowej pozwala uzyskać odnawialną energię z odpadów, która pozawala na ograniczenie zużycia konwencjonalnej energii produkowanej przez elektrownie węglowe.

ZAKŁAD - wirtualny spacer po zakładzie biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów w Tychach:

http://zaklad.master.tychy.pl/wirtualnawycieczka/

Energetyka odnawialna Energetyka odnawialna Energetyka odnawialna Energetyka odnawialna

Na prowadzoną działalność Spółka MASTER posiada wydaną przez Prezesa URE koncesję na produkcję odnawialnej energii elektrycznej.

KONCESJA