NIE dla spalanych odpadów

W okresie grzewczym MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. rusza z kolejną kampanią informacyjno-ekologiczną związaną z zakazem palenia odpadów w domowych paleniskach pn. „NIE DLA SPALANYCH ODPADÓW”
SEGREGUJMY, NIE SPALAJMY I NIE ZATRUWAJMY!
akcja prowadzona jest na rzecz walki ze smogiem. NIE dla spalanych odpadów NIE dla spalanych odpadów Przedstawiamy Państwu naszą nową akcję informacyjno-ekologiczną dotyczącą właściwej segregacji odpadów, powiązaną z zakazem palenia odpadów w domowych paleniskach. Celem kampanii jest uświadomienie mieszkańcom domów ogrzewanych piecami centralnymi, jak niebezpieczne dla środowiska jest spalanie odpadów. Akcja prowadzona jest na rzecz walki ze smogiem. Smog to śmiertelny problem, który szczególnie w okresie jesienno-zimowym dotyka nas wszystkich, zarówno mieszkańców dzielnic z zabudową jednorodzinną, jak i zabudową wielorodzinną. Dym ze spalanych odpadów to trucizna, która z każdym oddechem może mieć śmiertelne konsekwencje. Istotne jest, aby ogrzewać z głową – ekologicznie, nie przyczyniając się do emitowania do atmosfery toksycznych związków. Statystycznie, w ciągu roku każdy z nas wytwarza ok. 300 kg różnych odpadów – pamiętajmy, że domowy piec nie jest miejscem w którym powinny się one znaleźć – to nie domowa spalarnia śmieci!

PAMIĘTAJ: domowy piec NIE jest przeznaczony do SPALANIA ŚMIECI !
SEGREGUJMY, NIE SPALAJMY I NIE ZATRUWAJMY!

NIE WOLNO spalać: NIE dla spalanych odpadów

• plastikowych pojemników i butelek po napojach – ich kolor nie ma znaczenia!
• przedmiotów z tworzyw sztucznych, wykładziny,
• plastikowych toreb z polietylenu, foliowych toreb,
• gąbek, uszczelek, podeszw, pianki tapicerskiej,
• zużytych pieluch jednorazowych,
• zużytych opon i odpadów z gumy,
• elementów drewnianych pokrytych lakierem,
• drewna impregnowanego,
• papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych,
• opakowań po środkach chemicznych, farbach i lakierach,
• opakowań po rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin,
• sztucznej skóry.

NIE dla spalanych odpadów

Domowy piec, czy też kominek nie jest „domową spalarnią śmieci”. Odpady należy posegregować, a następnie powinny one trafiać na instalacje, które odpowiadają za bezpieczeństwo ich utylizacji i recykling. Niebezpieczne związki przenikają do pomieszczeń, część substancji pozostaje w nim powodując zagrożenie dla zdrowia i życia.
W związku z powyższym, poniżej zostało zobrazowane, czym oddychamy w okresie grzewczym, jakie toksyczne związki uwalniają się podczas palenia odpadami i jaki to ma wpływ na nasze zdrowie. Wskazane zostały również miejsca do których powinien trafić szkodliwy odpad.

RODZAJE ODPADÓW:

TOKSYCZNE ZWIĄZKI KTÓRYMI ODDYCHAMY:
- co powodują?

Co zrobić z tymi odpadami?

PLASTIKOWE POJEMNIKI I BUTELKI PO NAPOJACH,
PRZEDMIOTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH,
WYKŁADZINY,
PLASTIKOWE TORBY Z POLIETYLENU, FOLIOWE TORBY

Spalając 1 kg odpadów z PCV (polichlorku winylu): (plastikowe butelki, wiadra, folie, płytki PCV, przewody elektryczne, itp.) wydziela się ponad 280 litrów gazowego chlorowodoru, który przyczynia się do powstawania kwaśnych deszczy. Chlorowodór uszkadza błony śluzowe oraz układ oddechowy.
Zanieczyszczenia powietrza będące wynikiem palenia w piecu plastikowych butelek mogą powodować m.in. astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe oraz choroby nowotworowe. Negatywny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po latach, np. w postaci chorób układu krążenia, chorób układu nerwowego. Wrzucone do pieca butelki podczas powolnego spalania uwalniają także lotne związki organiczne, które mają działanie chorobotwórcze oraz są odpowiedzialne m.in. za wysuszenie oczu, gardła, skóry, a także za bóle głowy.

RADA:
• korzystaj z ekologicznych toreb wielokrotnego użytku (wykonanych z bawełny, lnu);
• plastikową butelkę wyrzuć do pojemnika/worka na tworzywa sztuczne (koloru żółtego);
• tworzywa z PCV oddaj do PSZOK:
PSZOK przyjmuje m.in.: wykładziny PCV, płyty PCV, parapety PCV, gumolit, (zgodnie z limitem do 1,5 tony), wycieraczki gumowe, zderzaki samochodowe, wiadra plastikowe, węże ogrodowe, puste butelki PET po napojach, opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach, nakrętki po napojach, opakowania po żywności, plastikowe karnisze, plastikowe torebki, worki, reklamówki.

GĄBKI, USZCZELKI, PODESZWY, PIANKA TAPICERSKA, ELEMENTY DREWNIANE POKRYTE LAKIEREM, DREWNO IMPREGNOWANE

Spalając 1 kg poliuretanów (pianka tapicerska, gąbki, uszczelki, podeszwy, itp.) wytwarza się ok. 50 litrów cyjanowodoru, który w obecności wody tworzy kwas pruski – jedną z najsilniejszych trucizn.
Ponadto meble konserwowane są substancjami, w których występują fenole – w wyniku ich spalania produkowane są dioksyny – substancje rakotwórcze, najbardziej szkodliwe substancje, jakie zidentyfikowano w środowisku – 10 tysięcy razy bardziej trujące od cyjanku potasu.
Pyły i gazy emitowane podczas spalania mebli mogą przyczyniać się do wielu chorób układu oddechowego – zapalenia błony śluzowej nosa, gardła i oskrzeli, zapalenia i nowotworów płuc oraz astmy.

RADA:
odpady oddaj do PSZOK:
PSZOK przyjmuje odzież, tekstylia, m.in.: buty, stare ubrania;
odpady wielkogabarytowe, m.in.: krzesła, sofy, tapczany, łóżka, fotele, materace, pierzyny, foteliki samochodowe, deski z mebli, drzwi, futryny /ościeżnice drewniane, panele podłogowe i ścienne, boazerię, ramy okienne drewniane (zgodnie z limitem do 1,5 tony), płyty OSB, gąbki, palety, płyty paździerzowe, płyty wiórowe, dywany, wykładziny dywanowe.

ZUŻYTE PIELUCHY JEDNORAZOWE

Zawierają wiele sztucznych składników, które nie powinny być spalane w domowym palenisku – ich spalanie nie tylko jest zakazane, przynosi wiele szkód dla środowiska i kotła. Ponieważ pieluchy są mokre konieczne jest zwiększone zużycie ciepła, by je najpierw ogrzać, a potem spalić. Ich spalanie odbywa się w temperaturze 200 – 500oC do atmosfery dostaje się wiele szkodliwych związków, w tym metale ciężkie: nikiel, kadm, chrom znane również ze swoich własności alergizujących.

RADA:
• zużyte pampersy wyrzuć do pojemnika na odpady komunalne. Do tego pojemnika wrzucamy – zużyte środki higieny osobistej (jak wata, waciki, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne),
• odpady oddaj do PSZOK.

ZUŻYTE OPONY
I ODPADY Z GUMY

W trakcie spalania opon i innych odpadów z gumy wydziela się rakotwórczy alfa benzopiren. Przy spalaniu tworzyw sztucznych i gumy wydzielają się również dioksyny –substancje rakotwórcze. Emitowany w wyniku spalania opon w piecu chlorowodór tworzy z parą wodą szkodliwy dla organizmu kwas solny.
Ponadto emisja tlenków azotu, dwutlenku siarki oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przyczynia się do schorzeń układu oddechowego (choroby płuc, astma, kaszel, katar, alergie, ból gardła), układu krążenia (miażdżyca, niewydolność serca), czy też układu nerwowego (np. choroby Parkinsona).

RADA:
odpady oddaj do PSZOK:
PSZOK przyjmuje opony z samochodów osobowych, koła, dętki.

OPAKOWANIA PO ŚRODKACH CHEMICZNYCH, FARBACH I LAKIERACH, OPAKOWANIA PO ROZPUSZCZALNIKACH, ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN, PAPIER BIELONY ZWIĄZKAMI CHLORU Z NADRUKIEM FARB KOLOROWYCH,SZTUCZNA SKÓRA

Spalając opakowania z farb, impregnatów lub lakierów wytwarzają się duże ilości substancji smolistych, które osadzają się na rusztach pieca, a także w przewodzie kominowym utrudniając spalanie. Może to grozić awarią pieca lub pożarem. Farby zawierają metale ciężkie np. kadm, rtęć, ołów – powodujące m.in. choroby układu nerwowego, płuc, niedorozwój, uszkodzenia organów wewnętrznych (wątroby).

RADA:
odpady oddaj do PSZOK:
Opakowania po środkach chemicznych lub z ich zawartością powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach lub w tych, w których jest tymczasowo przechowywana:
pianka poliuretanowa (w pojemniku), akryl do tynkowania (zgodnie z limitem do 1,5 tony), kleje, farby, lakiery.
Ponadto, dostarczyć możemy puste opakowania po odpadach niebezpiecznych:
puszki po farbach, opakowania po klejach (Butapren, Kropelka itp.), opakowania po rozpuszczalnikach.

Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną http://www.kalkulator.misja-emisja.pl/ na której znajduje się ogromny piec, do którego po wrzuceniu wybranego odpadu dowiemy się jakie szkodliwe substancje emitowane są do atmosfery i jakie to ma skutki.

SANKCJE za spalanie odpadów:

Przypominamy, iż szczególnie w okresie grzewczym obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Zakazuje się spalania niektórych odpadów ze względu na ochronę środowiska i zdrowia, co wynika z obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z ustawą o odpadach - art. 191 „Kto termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny ”. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat w wysokości do 500 zł lub kara grzywny 5000 zł, gdy sprawa zostanie skierowana do sądu. Na terenie 8 gmin wspólników MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. odbierane są odpady komunalne, prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, tym bardziej spalanie tych odpadów w piecach domowych jest niezrozumiałe.

PAMIĘTAJ!
Służby mogą nałożyć karę w przypadku wykrycia w kominie lub popiele substancji, które pochodzą z odpadów !

SEGREGACJA POPIOŁU:

Spółka MASTER przypomina również, iż we współpracy z gminami, podstawiane są pojemniki na popiół oraz dostarczane worki, które zgodnie z harmonogramem odbierane są od mieszkańców. Segregacja popiołu wpływa bardzo pozytywnie na poziom odzysku surowców z odpadów. Obecnie obowiązujące przepisy nakładają na zakład spółki MASTER obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku takich surowców jak papier, tworzywa sztuczne, szkło i metale. Odpad, który nie jest zanieczyszczony popiołem, daje możliwość uzyskania właściwych poziomów odzysku. W Tychach powstał jeden z najnowocześniejszych, w pełni zautomatyzowany zakład biologiczno – mechanicznego przetwarzania odpadów. Wykorzystano w nim najnowsze techniki i technologie stosowane obecnie w Europie i na świecie. Zanieczyszczony popiołem odpad wpływa negatywnie na linie technologiczne zakładu oraz bezpieczeństwo pracujących w nim pracowników. PAMIĘTAJ!
- mieszanie popiołu z segregacją zakłóca proces odzysku surowców recyklingowych,
- popiół niszczy nowoczesny sprzęt,
- nieposegregowany wpływa negatywnie na środowisko naturalne.
WIĘCEJ: http://master.tychy.pl/segregacja-popiolu-i248.pl.html

Kampania informacyjno-ekologiczna „NIE DLA SPALANYCH ODPADÓW”

W wydaniu Tygodnika Twoje Tychy nr 6/481 z dnia 07.02.2017r. ukazał się artykuł związany z nową kampanią informacyjno-ekologiczną realizowaną przez Master-Odpady i Energia Sp. z o.o. dotyczącą właściwej segregacji odpadów, powiązaną z zakazem palenia odpadów w domowych paleniskach.
Zachęcamy do przeczytania:
https://issuu.com/tychy.pl/docs/tt_481/8

SMOG - 1 STRONA SMOG - II STRONA