Ogłoszenia o zamówieniach

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pod nazwą – Rozwój Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach w zakresie dodatkowych możliwości przerobowych

  • tryb zapytania ofertowego poniżej progów bez stosowania procedury zamówień publicznych

SIWZ - zapytanie ofertowe projektowanie


Wyjaśnienia z dnia 16.03.2016 r. Wyjaśnienia z dnia 16.03.2016 r.
Wersja edytowalna załączników Formularz oferty Oświadczenie o spełnieniu warunków Wykaz usług Wykaz osób
Rozstrzygnięcia postępowania w formie zapytania na projektowanie