Pobierz

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA FIRM TYCHY - 2019 r.:
znajduje się na stronie UM Tychy:

https://umtychy.pl/artykul/5140/harmonogram-wywozu-odpadow

REGULAMIN WYWOZU ODPADÓW NA ZLECENIE - 2019

JEDNORAZOWE ZAMÓWIENIE KONTENERA:

W celu zamówienia kontenera prosimy o wypełnienie formularza on-line. Pola oznaczona gwiazdkami są obowiązkowe, niepoprawne dane lub ich brak uniemożliwią wysłanie formularza.

Formularz zamówienia kontenera


KOSZT ZAMÓWIENIA KONTENERA (GRUZ, WIELKOGABARYTY)

ZAMÓWIENIE

CENA NETTO

KONTENER 4 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

250,00 zł - w granicach miasta TYCHY
300,00 zł - poza granicami miasta TYCHY

KONTENER 7 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

250,00 zł - w granicach miasta TYCHY
300,00 zł - poza granicami miasta TYCHY

KONTENER 23 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

400,00 zł - w granicach miasta TYCHY
500,00 zł - poza granicami miasta TYCHY

KONTENER 10 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

250,00 zł - w granicach miasta TYCHY
300,00 zł - poza granicami miasta TYCHY

KONTENER 30 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

400,00 zł - w granicach miasta TYCHY
500,00 zł - poza granicami miasta TYCHY

SUROWIEC

zgodnie z cennikiem uzależnionym od ilości odpadów - decyduje waga zakładu.

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY OD 04.01.2017r.:

CENNIK 2017

Uprzejmie informujemy, iż udział kosztów rekultywacji składowiska w 1 Mg odpadów przyjętych do składowania wynosi 5,30 zł

ROZLICZENIE - faktura zostanie przesłana na adres wskazany na zamówieniu.

DZIERŻAWA POJEMNIKA:

W celu zamówienia pojemnika w związku z deklaracjami składanymi w UM Tychy, prosimy o wypełnienie formularza zamówienia pojemnika.

Formularz zamówienia pojemnika


KOSZT DZIERŻAWY:  

POJEMNIK/ KONTENER/ WOREK

CENA NETTO

POJEMNIK 120 L

4,00 zł

POJEMNIK 240 L

5,00 zł

POJEMNIK 1100 L

25,00 zł

KONTENER KP7

100,00 zł

USŁUGA ODPŁATNEGO ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH LUB BIODEGRADOWALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (WORKI WE WŁASNYM ZAKRESIE, MAX POJ. WORKA – 120 l.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: kontener@master.tychy.pl

12,00 zł /worek

W celu nieodpłatnego pobrania dodatkowych worków na odpady segregowane i trawę należy udać się do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi przy ul. Budowlanych 67. Worki przysługują tylko mieszkańcom Tychów (nieruchomości zamieszkałe).

ZAMÓWIENIE KOMPOSTU Z TRANSPORTEM:

Wypełnienie poniższego formularza powinno nastąpić po uprzednim skontaktowaniu się z Wydziałem ds. Sprzedaży (tel. 32 70 70 115). Zamówienie dotyczy sprzedaży kompostu łącznie z transportem realizowanym przez Spółkę Master.

Formularz zamówienia kompostu z transportem


CENNIK TRANSPORTU KOMPOSTU

STREFA I (do 15 km):

STREFA II (15 – 30 km):

KP 7 – 90 zł

KP 7 – 180 zł

KP 30 – 100 zł

KP 30 – 200 zł

Zestaw (dwa kontenery) – 150 zł

Zestaw (dwa kontenery) – 300 zł