ZANIM WYRZUCISZ – OPRÓŻNIJ ZAWARTOŚĆ!

ZANIM WYRZUCISZ – OPRÓŻNIJ ZAWARTOŚĆ!

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ SEGREGUJĄC ODPADY?

MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do mieszkańców okolicznych gmin, aby zanim wyrzucą pojemnik po sokach, napojach, wodzie mineralnej itp. – opróżnili jego zawartość.

ZANIM WYRZUCISZ – OPRÓŻNIJ ZAWARTOŚĆ!

Zasady segregacji odpadów znamy wszyscy: tworzywa sztuczne i metale wrzucamy do żółtych pojemników lub worków, papier do niebieskich, szkło do zielonych, popiół do szarych, a od nowego roku odpady biodegradowalne do brązowych. Jednak czasami pewne szczegóły powodują, że segregowane odpady nie są należycie zagospodarowane.

Do Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach dostarczany jest odpad komunalny zmieszany, odpad biodegradowalny (zielony) oraz odpad selektywnie zbierany z terenu okolicznych gmin. Jak podkreśla Sławomir Sobociński – Dyrektor ds. handlu i logistyki w MASTER-Odpady i Energia Sp. z o. o. – Nowoczesna linia sortownicza zakładu spółki Master pozwala na bardzo dokładne oddzielenie poszczególnych frakcji surowcowych z dostarczanych odpadów. W ten sposób możemy wydzielić papier, karton, folię kolorową i białą, butelki plastikowe typu PET w trzech kolorach (biały, niebieski, zielony), opakowania po chemii spożywczej i gospodarczej, opakowania wielomateriałowe po sokach, mleku (tzw. tetrapak), czy też metale żelazne i nieżelazne.

Można powiedzieć, że lepiej nie można - a jednak….

Zdarza się, iż do zakładu utylizacji odpadów trafiają pojemniki/butelki zapełnione płynami lub substancjami, w takich przypadkach nawet najlepsze rozwiązania techniczne nie pomogą. Żadne urządzenia nie są w stanie wydzielić surowców z takich odpadów. Tym samym odpady te nie są odpowiednio odzyskane i często trafiają na składowisko, czego nikt sobie nie życzy.
– Należy zwrócić uwagę, iż większość wyrzucanych przez nas odpadów nadaje się do ponownego wykorzystania, czyli recyklingu. Papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale po przetworzeniu mogą nam służyć jeszcze wiele razy, tym samym nie powinny one trafić na składowisko odpadów. Nie tylko będą się tam marnować, ale przede wszystkim mogą szkodzić środowisku _– dodaje S. Sobociński.
W zakładzie utylizacji odpadów Master wykorzystano najnowsze techniki i technologie stosowane obecnie w Europie i na świecie, przez co jest to jeden z najnowocześniejszych w pełni zautomatyzowanych zakładów biologiczno – mechanicznego przetwarzania odpadów. Zastosowanie nowoczesnych separatorów optoelektronicznych i balistycznych pozwala na bardzo dokładne wyselekcjonowanie frakcji surowcowych takich jak m.in. pet, tetra, polipropylen, folia, czy też papier. Dzięki takim rozwiązaniom surowce te mogą być wykorzystane jako materiał do produkcji wielu produktów nie trafiając zarazem na składowisko.
–_Problemy sprawiają nam przede wszystkim butelki plastikowe z resztkami płynu
– informuje Paweł Kondratowicz, Zastępca dyrektora produkcji ds. odzysku i recyklingu w firmie MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o.- Często podczas transportu na taśmociągu są rozrywane i zawarty w nich płyn powoduje zawilgocenie odpadów przeznaczonych do recyklingu. Mokre odpady powodują także awarie urządzeń. Z uwagi na ciężar, większość butelek wypełnionych płynem nie jest „wyłapywanych” przez czujniki na separatorze optoelektronicznym – trafiają przez to do odpadów, które wywozimy na wysypisko, a mogłyby być przetworzone na surowiec wtórny– zwraca uwagę P. Kondratowicz.
Spółka Master, aby zaradzić temu problemowi w niedalekiej przyszłości będzie zmuszona utworzyć dodatkowe stanowisko do segregacji wypełnionych płynami butelek. -Butelki z płynem będą musiały być usuwane z taśmociągu ręcznie przez pracownika. To oczywiście generuje dodatkowe koszty dla naszej firmy, jednak dzięki temu mniej odpadów trafi ostatecznie na wysypisko _- komentuje P. Kondratowicz.
_Wydostający się płyn jest sporym zagrożeniem dla urządzeń sortujących odpady, a w szczególności niebezpieczny jest dla elementów elektroniki i pneumatyki zamontowanych na zakładzie urządzeń. Jeżeli płyn dostanie się do obwodów sterowania może spowodować ich przepalenie, a należy zauważyć, iż urządzenia te są bardzo kosztowne. Natomiast wydostający się płyn zatyka zawory pneumatyczne w wyniku czego mniej skuteczne jest sortowanie i więcej materiału możliwego do zagospodarowania trafia na składowisko. Ponadto, rozlana substancja, w przypadku przedostania się do urządzeń elektrycznych może doprowadzić do zwarcia, a w konsekwencji może mieć wpływ na zagrożenie zdrowia i życia pracowników
– informuje Marcin Pytel – Zastępca dyrektora produkcji ds. utrzymania ruchu w firmie MASTER.

Szanowni Państwo nie wrzucajmy do pojemników na odpady kartonów/butelek wypełnionych płynem, zadbajmy o to, aby wszystkie kartony po sokach, mleku, pojemniki po jogurtach, puszki po przetworach były przede wszystkim puste. Nie zapominajmy również o tym, aby przed wrzuceniem kartonu po soku do pojemnika, czy też worka został on zgnieciony – ograniczymy miejsce podczas segregacji. Ważne, aby wysegregować puste opakowania, ponieważ pełne nie są dostrzegalne przez nowoczesne maszyny zamontowane w zakładzie MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. tym samym trafiają jako produkt ostateczny na wysypisko.
Wszyscy chcemy, aby nasze środowisko naturalne było coraz lepsze i nawet w tak prosty sposób możemy o to zadbać. Wystarczy, aby do odpadów trafiały puste opakowania, w ten sposób możemy więcej wydzielić surowców wtórnych, chroniąc środowisko w którym żyjemy.

SEGREGUJ Z GŁOWĄ – wrzucaj PUSTE OPAKOWANIA do odpowiednich pojemników lub worków na odpady !!!

ZANIM WYRZUCISZ - OPRÓŻNIJ ZAWARTOŚĆ