Zlecenie

REGULAMIN WYWOZU ODPADÓW NA ZLECENIE:

REGULAMIN WYWOZU ODPADÓW NA ZLECENIE - 2019

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

Szanowni Państwo,od 1 stycznia 2020 roku uruchamiamy dla Państwa usługę elektronicznego przesyłania faktur.
W przypadku wyrażenia chęci otrzymywania faktur drogą elektroniczną, prosimy o podpisanie stosownego oświadczenia zamieszczonego poniżej i przesłanie w formie pisemnej na adres:
MASTER – ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy
lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: faktury@master.tychy.pl
Plik do pobrania:
OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR przesyłanych drogą elektroniczną

JEDNORAZOWE ZAMÓWIENIE KONTENERA:

W celu zamówienia kontenera prosimy o wypełnienie formularza on-line. Pola oznaczona gwiazdkami są obowiązkowe, niepoprawne dane lub ich brak uniemożliwią wysłanie formularza.

Formularz zamówienia kontenera


DZIERŻAWA POJEMNIKA:

W celu dzierżawy pojemnika prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Formularz zamówienia pojemnika


ZAMÓWIENIE KOMPOSTU Z TRANSPORTEM:

Wypełnienie poniższego formularza powinno nastąpić po uprzednim skontaktowaniu się z Wydziałem ds. Sprzedaży (tel. 32 70 70 115). Zamówienie dotyczy sprzedaży kompostu łącznie z transportem realizowanym przez Spółkę Master.

Formularz zamówienia kompostu z transportem


CENNIK TRANSPORTU KOMPOSTU

STREFA I (do 15 km):

STREFA II (15 – 30 km):

KP 7 – 90 zł

KP 7 – 180 zł

KP 30 – 100 zł

KP 30 – 200 zł

Zestaw (dwa kontenery) – 150 zł

Zestaw (dwa kontenery) – 300 zł

KOSZT ZAMÓWIENIA KONTENERA (GRUZ, WIELKOGABARYTY)

ZAMÓWIENIE

CENA NETTO

KONTENER 4 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

250,00 zł - w granicach miasta TYCHY
300,00 zł - poza granicami miasta TYCHY

KONTENER 7 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

250,00 zł - w granicach miasta TYCHY
300,00 zł - poza granicami miasta TYCHY

KONTENER 23 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

400,00 zł - w granicach miasta TYCHY
500,00 zł - poza granicami miasta TYCHY

KONTENER 10 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

250,00 zł - w granicach miasta TYCHY
300,00 zł - poza granicami miasta TYCHY

KONTENER 30 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

400,00 zł - w granicach miasta TYCHY
500,00 zł - poza granicami miasta TYCHY

SUROWIEC

zgodnie z cennikiem uzależnionym od ilości odpadów - decyduje waga zakładu.


CENNIK - PRZYJĘCIE ODPADÓW DO ZAGOSPODAROWANIA

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY - 2020 ROK:
CENNIK 2020 (aktualizacja 05.03.2020 r.)

Uprzejmie informujemy, iż udział kosztów rekultywacji składowiska w 1 Mg odpadów przyjętych do składowania wynosi 5,30 zł

ROZLICZENIE - faktura zostanie przesłana na adres wskazany na zamówieniu.
Logistyka:
Tel. (32) 70 70 107
Tel. (32) 70 70 106 - 108

KOSZT DZIERŻAWY:

POJEMNIK/ KONTENER/ WOREK

CENA NETTO

POJEMNIK 120 L

4,00 zł

POJEMNIK 240 L

5,00 zł

POJEMNIK 1100 L

25,00 zł

KONTENER KP7

100,00 zł

USŁUGA ODPŁATNEGO ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH LUB BIODEGRADOWALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (WORKI WE WŁASNYM ZAKRESIE, MAX POJ. WORKA – 120 l.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: kontener@master.tychy.pl

12,00 zł /worek

DODATKOWE WORKI NA ODPADY - TYCHY:

W ramach systemu gospodarki odpadami w Tychach, każde gospodarstwo domowe, na początku 2019 roku zostało wyposażone w roczny pakiet worków. Istnieje jednak możliwość bezpłatnego odbioru dodatkowych worków do selektywnego gromadzenia odpadów (11 sztuk / miesiąc na gospodarstwo domowe) - są one dostępne w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) przy ul. Serdecznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego na podstawie którego, pracownik PSZOK będzie mógł przekazać Państwu dodatkowe worki.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informuje się, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MASTER – Odpady i Energia Sp. z o. o, ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: mail.: iodo@master.tychy.pl, telefon: +48 (32) 70 70 103,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO),
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące zamówienie,
5) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora danych osobowych prawa: dostępu do treści danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w określonych przypadkach), przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6)ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych znajduje się pod linkiem: https://master.tychy.pl/rodo-i362.pl.html

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.