MASTER-ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o.
Aktualności
2013-03-13 | Uprawomocnienie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę

Ruszyła budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach, który będzie obsługiwał prawie 200 tys. mieszkańców z 4 miast i 4 gmin powiatu bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego, mikołowskiego i Tychów. W dniu 21.02.2013 r. została wydana decyzja nr 90/2013 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę. W dniu 13.03.13 uprawomocniła się decyzja nr 90/2013.W dniu 15.03.2013 r. przekazano wykonawcy plac budowy.

Będzie to jeden z najnowocześniejszych tego typu zakładów w Polsce. Zastosowanie światowych technologii, w tym m.in. separatorów optoelektronicznych i balistycznych oraz wykorzystanie metody suchej fermentacji beztlenowej do produkcji biogazu, pozwoli na odzysk co najmniej 51 proc. odpadów, które nie trafią na składowisko i produkcję odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej.

Koszt przedsięwzięcia dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach działania 2.1. (priorytetu Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, wynosi ok. 110 mln zł netto. Ponad 69 mln zł to dotacja unijna, 23 mln zł preferencyjna pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a resztę stanowi wkład gmin wspólników oraz własny Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o. w Tychach, które realizuje tę inwestycję.

Pomysł realizacji inwestycji powstał w 2004 roku. Potem opracowano szczegółową koncepcję całego przedsięwzięcia, wzorując się na najlepszych europejskich rozwiązaniach. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach" trafił do NFOŚiGW w 2009 roku. W listopadzie 2010 roku została przyznana unijna dotacja, a kilka miesięcy później spółka ogłosiła przetarg.

Wygrała go firma Strabag Polska, która ma ponad 170 lat tradycji. Inwestycja jest realizowana w formule „projektuj i buduj”. Umowa inwestora z wykonawcą podpisana została pod koniec listopada 2011 roku.

Na zaprojektowanie i zbudowanie zakładu firma ma 36 miesięcy Proces inwestycyjny powinien się zakończyć pod koniec 2014 r. Mamy jednak nadzieję, że nastąpi to wcześniej. Rozmawiamy z wykonawcą o przyspieszeniu tego terminu i widzimy taką szansę, ponieważ prace projektowe są już zakończone i uzyskano decyzję pozwolenia budowlanego.

Zdjęcia powiązane z aktualnością:2013 © MPGOiEO "MASTER" Sp. z o.o., ul. Grota Roweckiego 44, 43-100 Tychy. Tel. (32) 3276950, www.master.tychy.pl
X