MASTER-ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o.
Aktualności
2015-04-03 | MASTER-RIPOK

Instalacji MASTER-ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o. w Tychach został nadany status INSTALACJI REGIONALNEJ MBP-instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) dla Regionu IV - do przetwarzania odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin zlokalizowanych na południowym obszarze województwa śląskiego.

WIĘCEJ:

http://www.master.tychy.pl/master-ripok-n85.pl.html


http://bip.master.tychy.pl/ripok.59.html 


2013 © MPGOiEO "MASTER" Sp. z o.o., ul. Grota Roweckiego 44, 43-100 Tychy. Tel. (32) 3276950, www.master.tychy.pl
X